Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48  (อ่าน 72) 
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  (อ่าน 120) 
กำหนดการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 87) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษา 2565 (อ่าน 54) 
ประกาศปิดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 100) 
รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 242) 
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (อ่าน 116) 
กำหนดการฝึกภาคมสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายฝึกวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (อ่าน 220) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 125) 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาขิตอาสาห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) (อ่าน 132) 
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 268) 
ขอเชิญชวนบริษัทประกันร่วมยื่นเสนอข้อตกลงคุ้มครองและราคาซื้อประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 137) 
ประชาสัมพันธ์การตั้งชมรมใหม่ และ ต่อสภานภาพชมรมเดิม (อ่าน 253) 
แนวปฏ้บัติการใช้ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน (อ่าน 124) 
บัญชีรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกิน ประจำการ ปี 2565 (อ่าน 204) 
เชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน เข้าใช้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ณ อาคารกิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป ในเวลา 17.00 -20.00 น. เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  (อ่าน 102) 
เชิญร่วมรับชมรายการ TIP TV (อ่าน 108) 
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพบก ประจำปี 2565 (อ่าน 193) 
โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย (อ่าน 144) 
มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (อ่าน 204) 
มีข้อมูลทั้งหมด  26  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์