Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวกิจกรรม/โครงการ     
นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 64)
ประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า (อ่าน 77)
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ & ...
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ในวันวาเลนไทน์ (อ่าน 122)
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันเอดส์ในวันวาเลนไทน์ ...
โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 104)
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จัดโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมของผู้นำนักศึกษา ระหว่างวันที่ 12 - 15 มกราคม 2563 ณ University of Danang ประเทศเวียดนาม ...
กิจกรรมบริจาคโลหิต (อ่าน 98)
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ หอประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับสภากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลของจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ...
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประชาสัมพันธ์มาตรการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ (อ่าน 6)  ข่าวประกาศ     
ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 65)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) (อ่าน 43)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง การงดจัดกิจกรรมสานสัมพันธุ์น้องพี่ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประ (อ่าน 40)

 


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :กองกิจการนักศึกษา