Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประกาศ     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ (อ่าน 0)  
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ...
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (อ่าน 53)  
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 17)  
ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง ...
แจ้งเลื่อนกำหนดยื่นแบบ รด.2 (อ่าน 42)
  ข่าวกิจกรรม/โครงการ     
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 (อ่าน 40)
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (อ่าน 40)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) (อ่าน 28)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) ...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 (อ่าน 43)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 ...
โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 67)
โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ...
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 (อ่าน 15)  
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 ...

 


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา