Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48  (อ่าน 72)
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  (อ่าน 120)
กำหนดการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 87)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษา 2565 (อ่าน 54)
ประกาศปิดการให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 100)
รับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 242)
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (อ่าน 116)
การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2565 ...
กำหนดการฝึกภาคมสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ค่ายฝึกวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี (อ่าน 220)
  ข่าวกิจกรรม/โครงการ     
H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ  (อ่าน 122)
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหารา ...
โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรต์ (อ่าน 88)
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 117)
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 115)
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (อ่าน 156)
วันนี้ (11 พ.ค. 2565) เมื่อเวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด้านหลังอาคารฟ้าแดดสงยาง ...
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 (อ่าน 390)
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (อ่าน 263)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) (อ่าน 279)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) ...
  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม      
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย-ประจำปีการศึกษา-2564 (อ่าน 0)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 (อ่าน 807)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 (อ่าน 396)
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 ...
  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ     
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (อ่าน 163)
การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ...

 


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์