Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวกิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ  (อ่าน 122) 
โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรต์ (อ่าน 88) 
การขึ้นทะเบียนและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 117) 
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 114) 
โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 (อ่าน 156) 
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 (อ่าน 390) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (อ่าน 263) 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) (อ่าน 279) 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 (อ่าน 303) 
โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 271) 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 278) 
ประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า (อ่าน 263) 
มีข้อมูลทั้งหมด  12  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์