Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
ขณะนี้ ยังไม่มีข้อมูล ข่าว : ในระบบ !!!
มีข้อมูลทั้งหมด  0  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/0

1
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ T

     ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
     สวมหน้ากากอามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน

     ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
     การกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา