Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563
  หมวด  ข่าวกิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  28-06-2564  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) 
  โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564   
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

     งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง

     ประกาศรับสมัครนักศึกษา ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
     

     แจ้งเลื่อนกำหนดยื่นแบบ รด.2
     

     โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564
     โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา