Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

   

 สามารถเข้าชมบรรยากาศและอุุปกรณ์ของห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) พื้นที่นามน ได้ที่นี้ 

 

แนวปฏิบัติการใช้ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา ให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่มีใจรักด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ทำหน้าที่เป็นนักศึกษาจิตอาสา ให้บริการห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) เพื่อเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบ การมีจิตอาสา การเป็นแบบอย่างที่ดี ในการดูแลรักษา อุปกรณ์ และสถานที่ออกกำลังกาย โดยนักศึกษาจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมและชั่วโมงจิตอาสา ของกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อปฏิบัติหน้าที่เสร็จสิ้น ตามรายละเอียดดังนี้ https://shorturl.asia/vsQrm

ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาเพื่อคักเลือกเป็นนักกีฬาของมหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์