Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

 

 

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง


หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

 

 

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กรณีมีความจำเป็นไม่สามารถเข้าพักหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักได้ ที่นี่


 

ข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับหอพักสวัสดิการนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

  

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์