Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ติดต่อเรา


กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

เลขที่ 13 ม. 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์ 46230 

โทรศัพท์ 0-4360-2057 โทรสาร 0-4360-2057


กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ 0-4381-1128 โทรสาร 0-4381-3070


Line บัญชีทางการ  : กองกิจการนักศึกษาKSU


Page Facebook : กองกิจการนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์