Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  หมวด  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ   วันที่ประกาศ  11-11-2564

ประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง นโยบายการรับคนพิการเข้าศึกษา


ประกาศสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับคนพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565


ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง แผนการรับนักศึกษาคนพิการ ประจำปีการศึกษา 2565

   ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  !!! ยังไม่มีข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
     อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
     

     กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
     

     กำหนดการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหารา

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษา 2565
      

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์