Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  โครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565
  หมวด  ข่าวกิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  19-05-2565
วันนี้ (11 พ.ค. 2565) เมื่อเวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณด้านหลังอาคารฟ้าแดดสงยาง ฝั่งไร่หม่อนแปลงสาธิต มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดยมีรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นายอำเภอนามน คณะกรรมการจัดงาน คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการอำเภอนามน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในการเตรียมงาน และวางแผนดำเนินงานให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวมในจังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดดังภาพประกอบใน link ที่แนบมาพร้อมนี้

https://drive.google.com/drive/folders/15JY4bOicLmHh7lsTsZ1PL-kzDM2fFeUp?usp=sharing
 
 
 
 
 
 


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ  
  โครงการปลูกจิตสำนึกรู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรต์ 
  การขึ้นทะเบียนและรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยกาฬสิธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
  โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 
     อธิการบดี ม.กาฬสินธุ์ ให้โอวาทนักกีฬา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48
     

     กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔
     

     กำหนดการสอบภาคทฤษฏีของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑,๒ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
     

     H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานดนตรีในสวน H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเษศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหารา

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษา 2565
      

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์