Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า
  หมวด  ข่าวกิจกรรม/โครงการ   วันที่ประกาศ  12-03-2563

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นางสาวธิดาวรรณ ยนต์ชัย ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า

โดยมีนายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุน

ทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ "ชุมชนย่านเมืองเก่า"

Cr.Facebook เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2523598121232034&type=3&__tn__=-UC-R  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวกิจกรรม/โครงการ
  โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ 
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 
  โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อสร้างสรรค์ มีสติ มีสไตล์อย่างสตรอง” ซึ่งได้ร

     รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563
     

     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
     เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 20 สิงหาคม 2564

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔

     งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา