Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  22-12-2563
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE 
  ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ 
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
     ประกาศผลการคัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อคุ้มครองประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE
     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษาเป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการ T

     ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
     สวมหน้ากากอามัยหรือหน้ากากผ้าก่อนออกจากบ้าน

     ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
     การกำหนดให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระจังหวัด 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา