Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประกาศ     
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ (อ่าน 0)
ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อรับรางวัล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปี ๒๕๖๔ ...
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ทีมีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา (อ่าน 76)
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (อ่าน 119)
ประกาศผลการประกวด Infographic และ Clip VDO เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ในโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “เสพสื่อสร้างสรรค์ มีสติ มีสไตล์อย่างสตรอง” ซึ่งได้ร ...
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (อ่าน 313)
เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการประกวด Infographic และ Clip VDO สร้างการรับรู้ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด สมัครและส่งผลงาน ภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ประกาศผล วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ...
งดใช้สนามกีฬามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 56)
ขอแจ้งงดใช้สนามกีฬาทุกประเภทภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายดูน้อยลง ...
แจ้งเลื่อนกำหนดยื่นแบบ รด.2 (อ่าน 65)
  ข่าวกิจกรรม/โครงการ     
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 (อ่าน 89)
โครงการเปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา 2564 ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ (อ่าน 70)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ออนไลน์ ...
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) (อ่าน 60)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 (ไลฟ์สด ผ่านระบบ ZOOM) ...
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 (อ่าน 83)
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา 2563 ...
โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 86)
โครงการ KSU อาสา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ...
นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เข้าร่วมโครงการ STRONG-จิตพอเพียงต้านทุจริต กับสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ (อ่าน 135)
ประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า (อ่าน 130)
เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมประชุมระดมความคิดการฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมชุมชนผ่านเมืองเก่า เพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชนเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ & ...
  ผลการดำเนินงานศิลปะและวัฒนธรรม      
แผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย-ประจำปีการศึกษา-2564 (อ่าน 0)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสืบสานประเพณีบุญกฐิน ประจำปี 2563 (อ่าน 37)
รายงานผลการดำเนินงานโครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 (อ่าน 35)
โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทย ปี 2564 ...

 


 

กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พื้นที่ในเมือง อาคาร 1 ชั้น 1 เลขที่ 62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 / พื้นที่นามน อาคารกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ที่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :กองกิจการนักศึกษา